Kampanjetilbud

Finansiering

Hallingdal Kontorsenter tilbyr finansiering av alle typer maskiner, utstyr og tjenester. En stor andel av våre kunder velger leiefinansiering. En leieavtale gir frigjøring av driftskapital som kan benyttes til andre formål. Leiefinansiering muliggjør en regelmessig utskiftning av utdatert utstyr til tidsriktig og effektivt utstyr. Med en leasingavtale blir det enklere budsjettering og regnskapsføring, da leien utgiftsføres i sin helhet.

Kontakt oss

Tlf: 32 08 14 85

post@hallingdalks.no

 

Som totalleverandør av kontortekniske dokumentløsninger er vi en naturlig samarbeidspartner.

Hallingdal Kontorsenter AS
Sundrevegen 190 A
3570 Ål